Όροι χρήσης | The Elixirlab.gr

Όροι χρήσης – (www.TheElixirLab.gr)

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας www.TheElixirLab.gr προϋποθέτει την ρητή συναίνεση με τους παρακάτω όρους χρήσης οι οποίοι ισχύουν για όλες τις διαδικασίες που περιλαμβάνει η ιστοσελίδα μας .Ο επισκέπτης του παρόντος δικτυακού χώρου καλείται να διαβάσει με προσοχή και να αποδεχθεί τους κάτωθι όρους χρήσης πριν την περιήγησή του στις σελίδες του www.TheElixirLab.gr. Καλείται, επίσης να ελέγχει περιοδικά τους όρους χρήσης για πιθανές αλλαγές, καθώς η ιδιοκτήτρια εταιρία δικαιούται να τους τροποποιήσει, να αφαιρέσει μέρος αυτών ή και να προσθέσει νέους όρους στους ήδη υφιστάμενους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την περιήγηση στον παρόντα δικτυακό χώρο ο επισκέπτης αποδεχόμενος τους όρους χρήσης συμφωνεί να παρέχει αληθή κι έγκυρα στοιχεία – πχ.για μία ολοκληρωμένη διαδικασία αγοράς – καθώς και να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία της εγγραφής του. Τα δεδομένα αυτά είναι απόρρητα και δεν μπορούν να λάβουν γνώση τρίτοι. Χρησιμοποιούνται, δε, με σκοπό την άρτια εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών κατά την χρήση των υπηρεσιών της www.TheElixirLab.gr.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Το www.TheElixirLab.gr παρέχει ακόμα σε κάθε επισκέπτη την δυνατότητα εγγραφής στο Newsletter του, για να λαμβάνει νέα και προσφορές της εταιρίας. Κατά την εγγραφή ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να καταχωρίσει στα αντίστοιχα πεδία το ονοματεπώνυμό του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση, τα οποία παραμένουν απόρρητα και δεν μπορούν να λάβουν γνώση τρίτοι. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την επικοινωνία της εταιρίας με τον χρήστη ιδίως για την αποστολή νέων, ενημερώσεων και προσφορών. Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης λαμβάνει εθελοντικά με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.TheElixirLab.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το www.TheElixirLab.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν τις σελίδες και τις υπηρεσίες του www.TheElixirLab.gr με σκοπό :
α) την με κάθε μέθοδο εγκατάσταση περιεχομένου παράνομου και αποδοκιμαστέου από την έννομη τάξη και ιδίως απειλητικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού, βίαιου, ρατσιστικού κ.λπ. ή περιεχομένου που ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει βάσει νόμου ή σύμβασης, ή περιεχομένου που υπόκειται στον νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή περιεχομένου που αποτελεί αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή με άλλο τρόπο ανεπιθύμητη προώθηση προϊόντων ή αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ή περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
β) την ψευδή δήλωση για την ταυτότητα χρήστη ή την παραπλανητική δήλωση αναφορικά με σχέση/συνεργασία με φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή την μίμηση άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου,
γ) την αλλοίωση των αναγνωριστικών άλλων χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των σελίδων και υπηρεσιών του www.TheElixirLab.gr,
δ) την παραβίαση οποιασδήποτε τοπικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας κι εν γένει την παραβίαση κανόνων.
Ο επισκέπτης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους αποδέχεται ότι το www.TheElixirLab.gr δεν ελέγχει προγενεστέρως το περιεχόμενο, αλλά διατηρεί το δικαίωμα άρνησης ανάρτησης, μετακίνησης, διαγραφής του περιεχομένου που διατίθεται μέσω των σελίδων και υπηρεσιών του www.TheElixirLab.gr, ενώ παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.
Ο επισκέπτης, επίσης, αποδεχόμενος τους παρόντες όρους κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου και δεσμεύεται να δείχνει σεβασμό και να τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας όσο και την εκάστοτε νομοθεσία περί της μετάδοσης δεδομένων από την Ελλάδα και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη προς τρίτα κράτη.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το www.TheElixirLab.gr , έχει το δικαίωμα να τροποποιεί καθώς και να διακόπτει, προσωρινά ή και μόνιμα, μέρος ή και το σύνολο των υπηρεσιών του με ή και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Το www.TheElixirLab.gr, δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες τυχόν παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα μέσω δεσμών, hyperlinks ή διαφημιστικών καταχωρήσεων παντός τύπου και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του www.TheElixirLab.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από τη σχετική εγχώρια, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες του www.TheElixirLab.gr και φέρουν τα σήματα αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι δεν έχει το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί κι εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.TheElixirLab.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το www.TheElixirLab.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες ο επισκέπτης έχει προβεί με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, είτε ρητή ή και συναγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, με εξαίρεση όσα ορίζει ο νόμος. Δεν παρέχεται εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται αδιαλείπτως και δίχως πιθανά σφάλματα. Δεν παρέχεται εγγύηση ότι το www.TheElixirLab.gr ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν παρέχεται, δε, εγγύηση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των αποτελεσμάτων τους. Το κόστος ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνεται από το www.TheElixirLab.gr.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ιδιαιτέρως ενόψει του υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), γίνεται γνωστό στον επισκέπτη ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που παρέχονται είτε για την αποτελεσματική χρήση μίας εκ των υπηρεσιών που προσφέρονται είτε με την εγγραφή στην υπηρεσία Newsletters τυγχάνει η Κουνενού Μαρία , 2106250100. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 2 ετών από την παροχή τους. Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητάει από την εταιρία πρόσβαση, παραλαβή, διόρθωση ή και διαγραφή αυτών, περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και μπορεί να αντιταχθεί σε κάθε τους επεξεργασία. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης θεωρήσει ότι καταπατώνται τα παραπάνω του δικαιώματα, δύναται να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι προαναφερθέντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.TheElixirLab.gr καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, καθώς και από το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τους λοιπούς, σύμφωνους με το δίκαιο, όρους. Το παρόν κείμενο αποτελεί συμφωνία μεταξύ του www.TheElixirLab.gr και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Οι τροποποιήσεις του κειμένου αυτού, δε, για να δεσμεύουν και να αποτελούν τμήμα της συμφωνίας αυτής πρέπει να διατυπώνονται εγγράφως.